Fra årsmøte i Namsos Venstre 29.01.14

Nytt styre i Namsos Venstre ble valgt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Her er det nye styret:

Geir Olav Knappe - Sentrum

Geir Olav Knappe – Sentrum
Foto: Martin Hågensen

Leder: Geir Olav Knappe (2 år)

Politisk nestleder: Ellen Hennissen (1 år)

Organisatorisk leder: Øystein Løfnes (1 år)

Sekretær: Nils Trana (2 år)

Kasserer: Astrid Eva Prytz (1 år)

Styremedlem: Odd Ivar Løvhaugen (1 år)

Styremedlem: Sofia Lona (2 år)

1. vara: Kristin Greif (1 år)
2. vara: Inger Therese Ranum (2 år)

Revisor 1: Trygve Ebbing (2 år)

Revisor 2: Inger Therese Ranum (2 år)

Valgkomitèen 2014 besto av: Nils Jørgen Jørgensen, Gerd Grong og Arnt Ivar Jakobsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**