Årsmøte i Nittedal Venstre – årsmelding 2013

Nittedal Venstres årsmelding viser at 2013 var et innholdsrikt år med stort gjennomslag for partiet i lokalpolitikken og en aktiv stortingsvalgkamp. Ingjerd Fjøsne ble gjenvalgt som leder i Nittedal Venstre. Årsmøtet takket Terje Lund for hans mangeårige innsats for partiet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Terje Lund ønsket ikke gjenvalg som kasserer i styret, men resten av styret ble gjenvalgt. Terje Lund har mange år bak seg som leder og gruppeleder i Nittedal Venstre, og har i de senere årene vært kasserer. Årsmøtet uttrykte en stor takk til Terje Lund for alt det gode arbeidet han har lagt ned for Venstre gjennom mange år. Årsmelding og regnskap for 2013 ble enstemmig godkjent.

Vakker natur i Nittedal.

Foto: Paul Kleiven

Fortid møter framtid
I etterkant av selve årsmøtet ble det avholdt et medlemsmøte som startet med at tidligere varaordfører Pål Olav Røstad og nestleder John-Ludvig Valen delte minner og erfaringer fra Nittedal Venstres storhetstid da Torstein Slungård var gruppeleder, ordfører og statssekretær i Borten-regjeringen. Medlemsmøtet diskuterte hvordan vi kan lære av fortiden, samtidig som vi må se hva som fungerer i vår tid. På slutten av møtet orienterte varaordfører Inge Solli om dagens politiske situasjon i Nittedal. Medlemsmøtet konkluderte med at samarbeidsavtalen sikrer at vi får gjennomført mye god Venstrepolitikk, og at Venstre opplever et godt og konstruktivt samarbeid med de andre flertallspartiene.

Valg av styre
Valgkomiteens innstillig ble presentert, og fikk enstemmig tilslutning fra årsmøtet:

Ingjerd Fjøsne, leder
John-Ludvig Valen, nestleder
Inge Solli, gruppeleder / kasserer
Egil Hjorteset, sekretær
Arve Pedersen, styremedlem

Leif-Åge Sørlie, 1.varamedlem
Stein-Erik Rønningen, 2.varamedlem

Egil Hjorteset og Stein-Erik Rønningen, valgkomite
Pål Olav Røstad, revisor

Last ned Nittedal Venstres årsmelding for 2013 som PDF

Last ned samarbeidsavtalen som PDF

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**