Nytt styre for Bærum Venstre

Årsmøtet valgte 9. januar 2014 følgende styre til Bærum Venstre:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Leder i Bærum Venstre: Mette Kaaby (gjenvalg, ny som leder)
Nestleder: Jakob Bronebakk (ny)
Sekretær: Karianne Thøger-Andresen (ny)
Kasserer: Gudbrand Teigen (gjenvalg, ny posisjon)
Styremedlem: Øystein Goksøyr (ny)

Varamedlem: Odd Roar Kristensen (gjenvalg, ny posisjon)
Varamedlem: Svein Falch (ny)
Varamedlem: Wenche Steen (ny)

VO-utvalg:
Jakob Bronebakk (gjenvalg, ny posisjon)
Astrid Ramnefjell (ny)
Turid Dahlman (ny)
Sven Trygve Haabeth (ny)

Leder, nestleder/VO-leder, sekretær og kasserer ble i år direktevalgt av årsmøtet. I det konstituerende styremøtet 22. januar ble Jakob Bronebakk valgt tilnettredaktør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**