Årsmøte i Balestrand med menneskerettar som tema

Sogn og Fjordane Venstre har sitt årsmøte 1. og 2. februar i Balestrand. 45 delegatar frå 17 lokallag og eit Unge Venstre lag samt gjester og observatørar var tilstades. Årsmøtet vart opna av fylkesleiar Marit Barsnes Krogsæter, ordførar Harald Norvald Offerdal møtte oss med helsing og hotelldirektør Sigurd Kvikne underheldt oss med gitar og sang. Dag ein hadde gode debattar etter tale av vår eigen Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn

Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn

 Avtroppande fylkesleiar opna årsmøtet i Balestrand.

Avtroppande fylkesleiar opna årsmøtet i Balestrand.
Foto: Sogn og Fjordane Venstre

 Hotelldirektør Sigurd Kvikne

Hotelldirektør Sigurd Kvikne

Tema for Landsmøte 2014 er menneskerettar. Årsmøtedag to starta med innleiing av eit problemnotat som fylkesårsmøta har motteke frå Venstre sentralt, og Sveinung Rotevatn presenterte notatet "Alle mennesker er født frie. Delegatane vart delte i grupper og jobba med problemstillingane.

Det blei gode innlegg frå gruppene i årsmøtet. Innspel og meiningar om menneskerettar vart drøfta. Debatten og innspela vil danne grunnlag for tilbakemeldingar frå Sogn og Fjordane Venstre i førebuingane til Landsmøtet 2014 der samme tema skal behandlast.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**