Årsmøtet i Karmøy

På årsmøtet blei Signe Marie gjenvalgt.
Det var en traust gjeng som møtte og diskusjonene gikk i fortid, nåtid og framtid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Leder åpnet møtet og ønsket alle velkommen.
Det var ingen merknader til innkallingen

Årsmelding ved leder, ingen merknader.

Regnskap ble fremlagt av kasserer. Det var ikke mottatt medlemskontingent for 2013. Asbjørn undersøker videre.
Ellers var det som før, stort press på økonomien i valgår.

Ingen innkomne forslag

Kontingenten ble vedtatt hevet med kr. 50,- til kr. 150,-.

Valg:
Leder: Signe Marie Lie, gjenvalgt
Kasserer: Odd Broshaug, ikke på valg
Styremedlemmer: Geir Tjøsvoll, ikke på valg
Oddvar Høyland, ikke på valg
Magnar Jordåen, ikke på valg
Sølvi Gressgård, ny

Valg av utsendinger til fylkesårsmøtet i Egersund 8.- 9. febr.:
Magnar Jordåen, Sølvi Gressgård, Sikke og Asbjørn Eik-Nes. I tillegg deltar Signe Marie på fylkesstyrets kvote.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**