Ny lokalisering gir mer fleksibilitet i de hjemmebaserte tjenestene

Venstre ga til tilslutning til at hjemmebaserte tjenester i Sola kommune blir organisert som en enhet og at ledelse og hovedbase blir flyttet til Sola sjø så snart som mulig

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Da Utvalg for levekår hadde møte forrige uke, stod samlokalisering av de hjemmbaserte tjenestene på sakskartet. Venstre har støttet kommunens kjøp av Sola sjø, og en samlokaliseringen av de hjemmebaserte tjenester var en av tjenesteområdene som nå får plass her.

Det ble belyst utfordringer i forhold til Tananger og trafikkproblemene mellom Sola og Tananger i rushtiden. Venstre mener at rådmannen har kommet med løsninger som ivaretar dette og har tillit til at administrasjonen organiserer driften på en hensiktsmessige og effektiv måte.
“Hjemmebaserte tjenester er en uforutsigbar enhet. Arbeidsmengde og ressursbehov endres ofte i forhold til geografi. Da vil det være en fordel å samle ressursene slik at man lettere får til en bedre fleksibilitet”, mener Venstres nesteleder i utvalg for levekår, Eli Aspen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**