ÅRSMØTE 2014

Årsmøte 2014 – avholdes lørdag 8. februar på Norsjø Hotell, Akkerhaugen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


ÅRSMØTE 2014

PROTOKOLL

Møtebok (sakspapirer) for årsmøtet her: Møtebok endelig versjon

Nominasjonsmøte

PROGRAM:
Lørdag 8. februar

09:15 Fremmøte – Registrering/morgenkaffe
09:30 Velkommen til Sauherad
09:40 Kulturelt innslag

09:50 Årsmøte
10:50 – 10:10
a) Konstituering: Godkjenning av innkalling, sakliste, program og forretningsorden
b) Valg av møteledere, fullmaktsnemnd, sekretærer, tellekorps, protokollunderskrivere, redaksjonsnemd
c) Politiske uttalelser (orientering om innkomne uttalelser etc.)
d) Vedtak om antall uttalelser

10:10 Ordinære årsmøtesaker
10:10 – 10:30 1. Årsmelding
10:30 – 10:55 2. Regnskap – budsjett
Regnskap
Kontingent m/innkommet forslag vdr Student/UV rabatt
Budsjett
10:55 3. Kontingent

10:55 – 11:10 Pause

11:10 Valg
4. Valg av ledertrio
5. Valg av revisorer
6. Valg av Nominasjonsnemnd til Fylkestingsvalget 2015
7. Valg av Programkomité for Fylkestingsvalget 2015
8. Valg av landsmøteutsendinger (7 stykker + fylkesleder)
12:10 – 13:30 9. Behandling av innkomne forslag/vedtektsendringer
10. Behandling av resolusjoner

12:30 Lunsj

13:30 – 15:00 11. Hilsen til Årsmøte v/1. nestleder Ola Elvestuen
Innledning til Tema – “MENNESKERETTIGHETER”
Debatt

15:30 – 15:45 Pause

15:45 – 16:45 12. Generell politisk debatt

16:45 Årsmøteslutt og avreise

Les møtebok for årsmøtet her: Møtebok (endelig versjon) Telemark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**