Møte om kommuneplanens arealdel

Mandag 24. februar kl 19:00 inviteres det til medlemsmøte om kommuneplanens arealdel på rådhuset.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Hvert fjerde år skal kommuneplanen rulleres. Nes kommune er i gang med denne rulleringen og samfunnsdelen er allerede gjennomført. Nå er det arealdelen som står for tur, og i denne forbindelse har Nes Venstre møte mandag 24. februar kl 19:00 på rådhuset. Tirsdag 25. februar skla det være heldagsmøte med kommunestyret.

Arealdel

Foto: kart

Arrangerer folkemøter
I tillegg til at de politiske partiene arrangerer møter, har rådmannen også en serie folkemøter. Aktivitetskalenderen viser hva som skjer når og hvor de ulike møtene arrangeres. Møtene annonseres også i lokalavisa.

Medvirkning i Nes Venstre
Nes Venstre ønsker at medlemmene engasjerer seg i kommuneplanrulleringen, i tillegg til informajsonsmøtet mandag 24. februar vil ulike temaer og problemstillinger i behandlingen bli diskutert på gruppemøtene gjennom våren.

Om du ønsker å se presentasjonen som ble gjort i formannskapet 4. februar kan du klikke her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**