Sigrid Hensrud debuterte i Kommunestyret

Da begge Venstres faste representanter var forhindret fra å møte, benyttet vara Sigrid Hensrud muligheten til sin debut i kommunestyresalen. I et møte med flere store saker markerte hun seg med flere gode innlegg fra talerstolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

logo

Foto: Venstre

Sigrid Hensrud er mangeårig medlem av Venstre, og er i denne perioden også vara til kommunestyret. Til daglig er hun fastlege ved Vågsfjord legesenter. Opprinnelig er hun født og oppvokst på gård på Østlandet. Nettopp på dette møtet kom hennes bakgrunn til god nytte.

Kommunestyret behandlet idag sitt høringssvar til de foreslåtte endringene i Konsesjonsloven, men opphevelse av priskontrollen. Som kjent støttet Jan Fjellstad opp om Formannskapets forslag da saken var oppe der – men her ville Hensrud det annerledes. Med sin bakgrunn fra gård så hun bredere på det; og betvilte hvordan opphevelse av priskontroll ville bedre bøndenes vilkår. Som også Venstre sentralt ønsker hun en helhetlig gjennomgang av bøndenes rammevilkår; å gjøre en enkelendring som dette vil kunne slå helt feil ut. Med Venstres stemme endret det flertallet til å gå mot den foreslåtte endringa.

Venstre har i flere runder brakt Støttesenter for incest på banen; og i dagens kommunestyremøte understreket Hensrud hvor alvorlige helsekonsekvenser incest og vold kan ha. Hun støttet behovet for mer hjelp til denne gruppa; og kommunestyret gikk også inn for at Rådmannen skulle ta nye initiativ i denne saken.

Harstad skoles framtid var oppe til debatt, og kommunestyret gikk inn for å bevilge penger til videre utredning her. Dette er også helt i tråd med Venstres innspill i budsjettdebatten før jul.

Ordføreren la også fram et forslag til uttalelse mot legers reservasjonsadgang i saker som eksempelvis abort. Venstre har et tydelig standpunkt i enighet med ordføreren, men i dagens HT kunne vi lese at kommunestyrerepresentant og lege Maria Serafia Fjellstad har tvilt seg fram til å støtte en reservasjonsmulighet. Også Sigrid Hensrud tok til ordet for at leger bør ha muligheten til å i spesielle tilfeller ha reservasjonsadgang, og vektla også at lovforslaget innebar en større åpenhet enn idag om hvem som reserverer seg. Uttalelsen ble vedtatt mot V og KrFs to stemmer.

Dagens møte innebar spennende og krevende saker, og en fin debut for vara Sigrid Hensrud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**