Styret i Voss Venstre for 2014

Rolf Abrahamsen la fram skriftleg tilråding frå valnemnda, der styret for 2014 vart presentert for årsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Jostein Vandaskog og Gaute Klyve går ut av styret, og over på varalista. Knut Olav Nestås held fram som leiar. Han har med seg i styret: Anne-Jorunn Ryum Møen, Bjarne Rene, Jorunn Ytrefjord, Hilde Klette og Hildegunn Pettersen (Unge Venstre).

Torstein Gunnarson har som gruppeleiar i kommunestyregruppa høve til å møta i styremøta. Vararepr. til styret er Margunn Østrem, Jostein Vandaskog og Gaute Klyve.

Knut Olav Røssland Nestås, leiar, attval, vald for 1 år
Anne-Jorunn Ryum Møen, ikkje på val
Jorunn Ytrefjord, ikkje på val
Bjarne Rene, vald for 2 år
Hilde Klette, ikkje på val
Hildegunn Pettersen, vald for 2 år (Unge Venstre)

Varamedlemer:

1. Margunn Østrem, vald for 1 år
2. Jostein Vandaskog, vald for 1 år
3. Gaute Klyve, vald for 1 år

Leiar og tilrådde personar vart samrøystes valde. Konstituering elles i styremøte.

Revisor: Kristian Østrem. Vald samrøystes.
Valnemnd: Rolf Abrahamsen og Geir Inge Kvitne, attval, samrøystes.

Voss Venstre

Foto: Astrid Rongen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**