Tønsberg kommune må ta inn flere lærlinger

Onsdag 5 februar spør Aina Dahl ordføreren om lærlinger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Her er interpellasjonen som stilles kvelden 5. februar:

arbeidslivspolitikk

Foto: nn

Ordfører
Frafallet fra videregående opplæring i Norge er høyt. Tusenvis av ungdommer opplever hver høst at de ikke får lærlingplass etter å ha fullført VG2.
Noen blir gående og vente på plass, uten å vite hvor lang tid det kan ta. Andre finner seg kanskje en jobb som ikke krever fagutdanning.

Mange av dem vender aldri tilbake til den yrkesutdanningen de en gang begynte på.

Det er en sløsing med samfunnets ressurser. Og enda verre: Det betyr at tusenvis av ungdommer ikke går inn i det yrket de kanskje en gang hadde drømt om.

Kommunes egen interesseorganisasjon KS har i 20 år, siden 1994 – hatt som mål at kommunene skal ta inn en lærling pr 1000 innbyggere.
Dette er en gammel ambisjon, og mye tyder også på at den ikke ambisiøs nok.

Alle de store organisasjonene i arbeidslivet stilte seg i fjor for første gang bak «Samfunnskontrakten» – en ambisiøs målsetting om flere læreplasser. Både arbeidsgivere, fagorganisasjoner staten og fylkeskommunene vil påta seg forpliktelser for at antallet godkjente lærekontrakter skal øke med 20 prosent fram til 2015.

I Vestfold er Tønsberg kommune sammen med Sandefjord og Nøtterøy de dårligste i klassen når det gjelder å ta inn lærlinger, når vi ser på tallene lagt frem under Partnerskapskonferansen i regi av Vestfold Fylkeskommune i 2014.

Bystyregruppa i Tønsberg Venstre mener kommunen plikter å ta sin del av ansvaret og opprette flere lærlingplasser, innen mange ulike fagfelt. Vi vil også, som et relevant eksempel – minne på at i 2030 vil det mangle minst 41.000 årsverk i pleie og omsorgssektoren på landsbasis.

Dette handler altså ikke bare om lærlingeplasser for lærlingenes skyld.

Det er et felles ansvar for private og offentlige arbeidsgivere å sørge for at det er nok lærlingplasser. Det er til syvende og sist arbeidsgiverne både i offentlig og privat næring som vil tape på at nyutdannede ikke har den erfaringen som yrkesutdanningen skulle tilsi. Samfunnet vil også tape på manglende kompetanse i arbeidslivet.

Tønsberg kommune har nå 41233 innbyggere, og for å oppnå målet om 1 lærlingplass pr 1000 innbyggere bør kommunen være sitt ansvar bevisst og ha minst 41 lærlingplasser klare til når elever på VG2 skal ut som lærlinger til sommeren.

Jeg vil derfor rette følgende spørsmål til ordføreren:
Hva vil ordføreren gjøre for at Tønsberg kommune skal oppfylle intensjonen om å ta inn minst en lærling pr 1000 innbyggere fra 2014?
Vil ordføreren sørge for at man i kommunens utlysinger av anbud krever at bedrifter skal ta inn lærlinger og være lærlingbedrift?
Vil ordføreren sørge for at kommunens egne enheter som helse og omsorg, bydrift, kantine, ikt-seksjonen og kontordrift tar inn lærlinger?

Bystyregruppa i Tønsberg Venstre

Her er svar fra ordfører

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**