Fosslibekken må bygge om

Vi har fått inn en liten “gladmelding” fra Torgrim Hallem, vår mann i komite Plan:
Jeg kan orientere styre om at fylkesmannen endelig har avslått dispanssøknaden og rammetillatelse for Fosslibekken barnehage. …

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Dette vedtaket kan ikke påklages og barnehagen må tilpasse bygge i henhold til gjeldende reguleringsplan, noe som krever ombygging. Rettferdigheten har altså seiret og dette er helt i tråd med Venstres synspunkter i saken og som jeg har fremmet forslag om i komiteen men ikke fått flertall for.

Jeg spurte på plankomitee møtet i går administrasjonen om hva som var deres neste skritt i saken. Svaret var da at dette vil kreve en ulovlighetsoppfølging overfor ansvarlig utbygger, altså barnehagen. Om saken kommer til politisk behandling beror på hvordan denne saken utvikler seg. Men klagesaken/dispansasjonssaken er altså endelig avgjort:)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**