Program årsmøte

Førstkommende helg går Nordland Venstres fylkesårsmøte av stabelen på Radisson SAS i Bodø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Sakspapirer

LØRDAG 15. februar

10.00 — 12.30 Åpning v/fylkesleder
Informasjon om gjennomføring av årsmøtet

Sak 1 – Konstituering
a) Valg av møteledere, fullmaktsnemnd, referent, tellekorps, redaksjonsnemnd for politiske uttalelser og to personer til å underskrive protokollen.

b) Godkjenning av innkalling og saksliste

c) – Presentasjon av valgnemnda. Frist for benkeforslag, søndag kl 10.

Sak 2 – Årsmeldinger 2013 (styret, fylkestingsgruppa, Unge Venstre, Venstrekvinnelaget, lokallag og regionleder)

12.30-13.15 Lunsj

13.15-13.30 Sak 8 – Politiske uttalelser. Presentasjon ved redaksjonsnemda.

13.30 —14.45 Sak 3 – Regnskap 2013
Sak 4 – Budsjett 2014
Sak 5 – Medlemskontingent 2015
Sak 6 – Innkomne saker
– Forslag om vedtektsendring v/Gøran Rasmussen Åland
– Kontingent pensjonister v/Vefsn V
– Utsendinger til landsmøtet: fast plass for Nordland VKL på lik linje med UV. v/Vefsn
– Valgkampevaluering v/Hanne Nora Nilssen styremedlem
– Retningslinjer ved valgnemdens arbeid v/ Hanne Nora Nilssen styremedlem

14.45 — 15.00 Pause

15.00 — 16.45 Sak 7 – Politisk debatt
Innleder Terje Breivik VHO

Tema kommunestruktur: Geir Visand og Terje Breivik

16.45 — 17.00 Pause

17.00 — 17.30 Regionmøter
Tema kommunestruktur. Svar spilles inn til styret.

17.30 — 18.30 Sak 7 – Politisk debatt

20.00 – Middag på hotellet

SØNDAG 16. februar

0900 — 1000 Kulturelt innslag v/ Sondre Justad

Utdeling av Miljøprisen 2014

Informasjon om listestilling og LPN.

1000 — 1015 Pause

1015 — 1115 Sak 7 – Politisk debatt – Hovedtema: Menneskerettigheter
Innleder Anja Johansen
Gruppearbeid: 4 grupper svarer på spm skriftlig.

1115 — 1130 Pause

1130 – 1230 Sak 8 – Uttalelser

1230 – 1330 Sak 9 – Valg
– Styremedlemmer, VO ansvarlig, revisor
– utsendinger til Venstres landsmøte 2014
– 2 revisorer

1330 – Lunsj

Hjemreise

Fotografering av det nye styret.
Hvis praktisk mulig: det nye styret trer sammen for å avtale møteplan for våren

VEL HJEM
Det tas forbehold om endringer i programmet!
Styret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**