Rogaland Venstre vil at Jøssingfjordsenteret skal bli en realitet

Forslaget fra Eigersund Venstre fikk full støtte på årmøtet til Rogaland Venstre som ble holdt i Eigersund 8.2. – 9.2.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


I resolusjonen vektlegges Jøssingfjord sin plassering i en historisk ramme med bergverk, geologi og kultur.

Resolusjonen er:
Jøssingfjorden har mye å tilby turister som kommer til Rogaland. Det planlagte Jøssingfjordsenteret er derfor viktig å få realisert så raskt som mulig.

Jøssingfjordsenteret skal fremstå som et vitensenter i samarbeid med Dalane folkemuseum med vekt på geologi, bergverkshistorie og kulturhistorie. Samtidig skal senteret være base for Magma Geopark.

Senteret er også viktig for å gi den eksisterende attraksjonen Helleren og krigshistorien om Altmark en forbedret framstilling. Jøssingfjorden er i tillegg en spektakulær opplevelse av regionens fjorder og fjell. Er senter i Jøssingfjorden vil gi Rogaland som turistområde et unikt og viktig tilskudd.

I samme område ligger også Sogndalstrand som vil komplettere det tilbudet som vil gjøre det attraktivt for turister å velge Rogaland som reisemål.

Rogaland Venstre vil arbeide for at bygging av senteret blir en realitet så raskt det lar seg gjøre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**