Valgnemnda’s innstilling til fylkesårsmøtet i Nordland Venstre

Valgnemda i Nordland Venstre har innstilt Anja Johansen fra Vågan som ny leder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Innstilling styret i Nordland Venstre:
Leder: Anja Johansen, Vågan
1. nestleder: Bjørg Helene Jensen, Bodø (Organisatorisk)
2. nestleder: Gøran Rasmussen Åland, Vestvågøy (Politisk)
Styremedlem.: Arne Ivar Mikalsen, Stokmarknes
Styremedlem.: Jostein Toftebakk, Brønnøy
Sekretær: Hilde Nystad, Fauske
Kasserer: May Holm, Sortland

1. vara: Ketil Dalland, Narvik
2. vara: Ida Johnsen, Bodø
3. vara: Thorbjørn Houge, Andøy
4. vara: Mary Ann Dahl, Rana
5. vara: Børge Einvik, Bodø

Oppsummering
Det er valgnemdas oppfatning at vi har klart å sy sammen en innstilling som både er fremtidsrettet, spennende, og ikke minst, viderefører tidligere styres kompetanse og erfaring.
Det har vært gjort mange veivalg, og mange dyktige og opplagte kandidater har falt ut av den endelige listen. Vi mener imidlertid at vår innstilling er innenfor vårt mandat, og at vi har lagt frem et forslag som vil gi et helhetlig og godt styre.

Nordland Venstres valgnemnd har bestått av: Ove Schei – leder, Bjørn Hegstad, Mary Ann Dahl, Åshild Oppøyen, Hugo Raste og Ellen S. Danielsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**