Behov for mer variasjon i skolen

Stian Lie Hagen, styremedlem Sola Venstre, var på talerstolen under helgens fylkesårsmøte i Egersund. Han var opptatt av behovet for mer praktiske valgfag i skolen. Gjennom de nye valgfagene, får elevene en mer praktisk tilnærming i skolen. Dette skaper engasjement og er bra i en skole som ofte har en tendens til å bli veldig teoritung.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


I sitt innlegg kom Stian Lie Hagen inn på at alle kommuner burde tilby undervisning i valgfaget trafikk. Det er viktig å begynne tidlig med holdningskapende arbeid, og at dette går over lang tid.

Trafikkskoler kan ta seg av undervisningen slik at man sikrer til nødvendig undervisningskompetanse. Lie Hagen pekte på at Trafikk som valgfag kan bidra til tryggere sjåfører i trafikken.

Stian Lie Hagen

Foto: Venstre

Antall drepte i trafikken har vært stabilt siden slutten av åttitallet, men i 2005 begynte det å gå ned. En av de viktigste faktorene er at det ble innført en ny læreplan. Lie Hagen pekte på at mye av nøkkelen til tryggere veier ligger i bedre opplæring. Rogaland er ett av de fylkene som ligger i toppen når det gjelder antall drepte og varig skadde. For å få ned disse tallene er det viktig at vi begynner med grundig opplæring tidlig. gode holdninger skapes over lengre tid.

For å få inn flest mulig til å velge trafikk bør faget også bli godkjent som trafikalt grunnkurs.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**