Engasjert Soladelegasjon på fylkesårsmøtet i Egersund

Sola stilte med fem delegater på årets årsmøte til Rogaland Venstre i Egersund. Viktige temaer som jordvern og kommunegrenser var noen av sakene som ble debattert. Dette er viktig politikk knyttet til de utfordringene vi har i Sola kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


I de siste oppslagene i lokalavisen om press på jordbruksområdene i vår kommune, er det igjen viktig å presisere hvorfor jordvernet bør styrkes.

Vi bor midt i Norges matfat. Å bygge ned jorda er lite fremtidsrettet. Det truer vår evne til selvforsyning og gjør oss stadig mer avhengig av matimport.

Sola Venstre

Foto: Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**