Nytt styre i Brønnøy Venstre

Siden årsmøtet 6. februar 2014 består styret i Brønnøy Venstre av Jostein Toftebakk (leder), Thomas Bjørkan (kasserer) og Ragnvald Dundas (styremedlem).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Jostein Toftebakk flyttet til Brønnøysund i januar i fjor og jobber på IT-avdelingen ved Brønnøysundregistrene. Han har tidligere vært leder for Bodø Venstre.

Thomas Bjørkan har tatt seg av alt det administrative det siste året og er nå valgt som kasserer. Ragnvald Dundas er kommunestyrerepresentant og fortsetter som styremedlem.

Lokallaget har det siste året vært i en unntakstilstand og styret bestod i en periode av bare to personer. Det nye styret er fremdeles på et minimum i størrelse, men går nå mer over i en normal situasjon. Det vil være en prioritet å få økt aktiviteten i laget, og ikke minst få sikret og helst økt representasjonen ved neste kommunevalg.

“Ragnvald Dundas er en meget produktiv kommunestyrerepresentant og jeg har som mål å øke aktiviteten i og interessen for lokallaget ved å få synliggjort mer av det gode arbeidet som gjøres og å få tydeliggjort at vi gjør en forskjell i lokalsamfunnet”, sier nyvalgt leder Jostein Toftebakk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**