Spennende resolusjoner vedtatt på fylkesårsmøtet

Delegasjonen fra Stavanger Venstre fikk i helgen gjennom en rekke gode vedtak på helgens fylkesårsmøte i Egersund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Delegasjonen er tilbake igjen etter en hektisk og knallbra helg i Egersund på årsmøtet for Rogaland Venstre. Våre delegater var meget aktive i debattene og vi fikk betydelige gjennomslag for våre resolusjonsforslag.

Fornybar energiteknologi

En av de virkelig spennende sakene fylkeslaget gikk inn for var opprettelsen av et nytt statlig selskap som skal satse på teknologiutvikling og kommersialisering av fornybar energiproduksjon.
Uttalelse: Få fart på den norske omstillingen fra fossilt til fornybart — nytt statlig fornybarselskap til Stavanger!

Digitale menneskerettigheter

Vi fikk også vedtatt en meget viktig resolusjon om Digitale Menneskerettigheter. Den adresserer en dagsaktuell og komplisert problemstilling som nå må tas på høyeste alvor.
Uttalelse: Digitale Menneskerettigheter

Nå skal det jobbes for å få disse gjennom i Venstre sentralt, slik at disse kan fremmes til Stortinget.

Universitetssykehuset Stavanger

Foto: SUS

Av lokale saker var det gledelig at Rogaland Venstre vedtok at nytt universitetssykehus i Stavanger bør bygges på Ullandhaug. Rogaland Venstre mener dette er utvilsomt er den beste lokasjonen, da den muliggjør en rekke fordeler, deriblant: Uforstyrret helsetilbud, styrkede rammevilkår for medisinsk forskning, byutvikling m/mulighet for fortetting og bygging i høyden samt god samferdsel.

•Uttalelse: Nok utredning — nytt sykehus på Ullandhaug innen 10 år

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**