Uttalelse: Mer og bedre buss på Haugalandet

Mer og bedre buss på Haugalandet er temaet i en av uttalelsene vedtatt på Rogaland Venstre sitt fylkesårsmøte søndag 9. februar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Kolumbus, stavanger, soft-busser

Foto: Kolumbus

Rogaland Venstre er positive til fylkessamferdselssjefens forslag om en egen bybussrute med redusert takst mellom fastlands-Karmøy og Haugesund. Samtidig er det viktig å peke på at behovet for gode kollektivløsninger i Nord-Rogaland både omfatter interne reiser innen byområdet Haugesund og reiser mellom de ulike kommunene i regionen.

Rogaland Venstre krever at samferdselsutvalget i Rogaland fylkeskommune må oppta forhandlinger med Kolumbus for å tilrettelegge for et bedre kollektivtilbud i hele nordfylket.

Andelen kollektivreisende i Nord-Rogaland er skremmende lavt. Samtidig opplever de største kommunene en sterk økning i biltrafikken. Dette er en alvorlig belastning både for regionsenteret Haugesund, men også for de tilstøtende kommunene. Kollektivtilbudet i regionen er ikke tilpasset behovet de reisende har.

Fylket må, i samarbeid med kommunene i regionen og den lokale operatøren, utarbeide et tilbud som tar hensyn til de lokale reisebehovene. Tilbudet må ha en klar lokal forankring og være i tråd med dagens reisevaner, samtidig som det må gis rom for nye tilbud etterhvert som bosettings- og arbeidsmønster endres.

Rutene må tilpasses lokale forhold både med tanke på frekvens, regularitet og reisetid. Rutene bør også samordnes med langdistanse ekspressbusstilbudet i regionen. Gjennomgående ruter som også skal betjene lokaltrafikk må gis avgangstider som sikrer høy frekvens i lokalrutenettet. For distriktsruter er det også avgjørende at disse betjenes med materiell som tilfredsstiller dagens krav til reisekomfort.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**