Uttalelse: Nok utredning — nytt sykehus på Ullandhaug innen 10 år

På Rogaland Venstre sitt fylkesårsmøte ble det søndag 9. februar vedtatt en uttalelse som nytt sykehus på Ullandhaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Stavanger universitetssjukehus(SUS) er for lite allerede i dag, og befolkningsutviklingen vil føre til en kraftig økning i aktiviteten ved sykehuset. Nytt sykehus utredes på nåværende sykehusområde på Våland, på Stokka i Sandnes og på universitetsområdet. For Rogaland Venstre framstår ytterligere utredninger som tap av verdifull tid.

Rogaland Venstre ønsker at Helse Stavanger skal tenke framover og bygge et helt nytt sykehus. Det er til det beste for pasientene, de ansatte og samfunnet. Rogaland Venstre ønsker ikke å bygge ned landbruksjord på Stokka nord i Sandnes. Å bygge nytt sykehus på Våland, samtidig som en skal opprettholde effektiv sykehusdrift framstår også urealistisk. Videre er det naturlig at området fortettes med høyhusbebyggelse, slik at både UiS og SUS har muligheter for utvikling i et langsiktig perspektiv. Derfor mener Rogaland Venstre at det nye sykehuset skal bygges på universitetsområdet på Ullandhaug.

Universitetsområdet er på omtrent 1300 mål. Her er det plass til både framtidig utbygging av universitetet og nytt universitetssykehus. Det er ingen tvil om at de to institusjonene vil utfylle hverandre, særlig innen forskning, utdanning og innovasjon. Rogaland Venstre viser til utilstrekkelig finansiering. Det er behov for en ny gjennomgang av finansieringen, slik at bygging ikke går på bekostning av tjenestetilbudet.

Sykehusutbygging åpner nye muligheter for kollektivsatsing i distriktet. Det er samtidig et premiss for vellykket utforming av framtidens buss-, bane- og sykkelnett i vår region. Derfor er en beslutning om sykehuslokalisering viktig å få avgjort nå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**