Møte i bydelsutvalget 12. desember

Hovedsak årsplan og budsjett: BU sluttet seg enstemmig til et meget stramt budsjettforslag med ros til bydelsdirektør med stab. Vi går inn i 2014 med stramme rammer. Debatten var preget av samlokalisering og sammenslåing av barnehavene i FO-bygget – her med støtte fra politikerne – , avvikling av årsverk for kommunal fastlege, driftstilskudd til seniorsentrene, opprettholdelse av Det Gule Huset, avsetning av 120.000,- til frivillige tiltak og ulke grep for forebyggende arbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Terje Bjøro

Terje Bjøro

Storebrandtomten: Støtte til tilføyelse om idrett i dagens regulering, men vi ønsker ikke nødvendigvis en underjordisk hall.

Væekrøvn/Austlivn/Røa torv: Full støtte til forslagstiller hva gjelder dimensjonering. Viktig med boliger, romslig torv og gode rammebetingelser for næringsvirksomhet. BU ser på planen som et LØFT for Røa og går imot Plan- og bygningsetatens begrensninger.

Diakonhjemmet østre del: Fellesforslag fra Venstre og Høyre ble vedtatt der vi forutsetter reduksjon av byggehøyde og ivaretagelse av grøntpreg

Oppnevning av medlemmer til driftsstyrer: Takk til Venstre-medlemmene Trond Boe-Tangen, Victoria Marie Bjøro, Elin Bashevkin, Torgeir Ose, Anne Hollerud, Finn Reinholt og Astrid Seeberg for å ha trådt inn i driftsstyreverv.

Folkehelsemelding behandlet, diverse tilsynsrapporter behandlet og gjengangersaken Gulleråsen stasjon der det arbeides med et kompromiss med tilstøtende naboer for å få etablert en midlertidig stasjon.

Og mange informasjonssaker

Terje Bjøro
gruppeleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**