Nytt styre valgt på fylkesårsmøtet

Vestfold Venstres fylkesårsmøte ble gjennomført fredag 7. og lørdag 8. februar på Thon Hotel Åsgårdstrand. Årsmøtet hadde samlet 50 utsendinger fra lokallagene i fylket. I tillegg til de ordinære årsmøtesakene var det generell politisk debatt og fokus på menneskerettigheter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Sveinung Rotevatn på fylkesårmøtet

Sveinung Rotevatn på fylkesårmøtet
Foto: Karin S. Frøyd

Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn holdt hovedinnlegget. Han kom inn på den politiske situasjon fra forhandlingene mellom de borgelige partiene fram til den politiske hverdagen på Stortinget. Videre dro han opp tanker om hvordan Venstre ville satse fram mot lokalvalget i 2015.

I den forbindelse hadde årsmøtet en bolk på status for listestilling i vårt eget fylke. Ved valget i 2011 stilte Venstre liste i samtlige 14 Vestfoldkommuner og fikk representanter i 13 av disse kommunene.

Fylkesleder Hilmar Flatabø dro i gang den generelle politiske debatten på årsmøtets første dag. Det ble en debatt som mange utsendinger etter hvert tok del i. Hovedtemaet var Venstres plass og muligheter i det politiske landskapet etter siste stortingsvalg samt veien fram mot 2015.

På fylkesårsmøtets dag 2 var menneskerettigheter et hovedtema, og programsjef Kyrre Lind i “Leger uten grenser” innledet før utsendingen gikk i gruppearbeid.

Fylkesårsmøtet vedtok også fire politiske uttalelser:
– Hjelp mennesker der nøden er størst!
– Jordvern
– Økt kollektivsatsing må til
– Boliggarantien må fungere

Mer informasjon om disse uttalelsene vil komme.

På agendaen stod også valg. I tillegg til nytt fylkesstyre skulle det velges delegater til Venstres Landsmøte, nominasjonskomite for fylkestingsvalget samt redaksjonskomite for 2015.

Valgkomiteens leder Ola Småkasin presenterte innstillingen og begrunnelsen for denne. I det nye styret er det hele 10 nye navn å finne. Følgende personer ble valgt:

Leder: Kåre Pettersen (Stokke) – ny
Politisk nestleder: Eddy Robertsen (Horten) – ny
Organisatorisk nestleder: Karin Synnøve Frøyd (Larvik) – gjenvalg
Sekretær: Arne Magnus Berge (Nøtterøy) – ny
Kasserer: Terry Gabo (Lardal) – ny
Styremedlem: Suzy Haugan (Tønsberg) – ny
Styremedlem: Elin Berg Schmidt (Re) -gjenvalg
1. vara: Anne Marie Horntvedt (Sandefjord) – ny
2. vara: Thor Hallgrimsen (Svelvik) – ny
3. vara: Victor Backe (Horten) – ny
4. vara: Siw Andresen Larsen (Tjøme) – ny
5. vara: Per-Olaf S. Røed (Larvik) — ny

 Fra v.: Suzy Haugan, Arne M. Berge, Eddy Robertsen, Tery Gabo (foran), Elin B. Schmidt, Karin S. Frøyd, Kåre Pettersen, Anne Marie Horntvedt, Per O. Røed. Thor Hallgrimsen, Siw Andresen Larsen og Victor Backe var ikke tilstede.

Fra v.: Suzy Haugan, Arne M. Berge, Eddy Robertsen, Tery Gabo (foran), Elin B. Schmidt, Karin S. Frøyd, Kåre Pettersen, Anne Marie Horntvedt, Per O. Røed. Thor Hallgrimsen, Siw Andresen Larsen og Victor Backe var ikke tilstede.
Foto: Hallstein Bast

På årsmøtets siste dag ble leder gjennom fire år, Hilmar Berge Flatabø takket av for sin innsats for fylkeslaget. Det samme ble politisk nestleder Per Martin Berg og økonomiansvarlig Kjell H. Skalmeraas. Org. nestleder Karin S. Frøyd takket de tre som nå forlot styret og overrakte en bokgave samt blomster.

 Fra v.: Hilmar Flatabø, Karin S. Frøyd, Per Martin Berg og Kjell Håvard Skalmeraas

Fra v.: Hilmar Flatabø, Karin S. Frøyd, Per Martin Berg og Kjell Håvard Skalmeraas
Foto: Hallstein Bast

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**