Liberal café (3. mars) : Bærekraftig byutvikling

Stavanger og Nord-Jæren vokser. Hvordan bygger vi fremtidens by? Hva skal til for å skape et bærekraftig storbyområde som ivaretar innbyggernes behov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner? Mandag 3. mars er det igjen klart for Liberal café på Tou Scene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Sentrumsplan Stavanger Arkitektforslag

Norges befolkning vokser og flere av innbyggerne kommer til å bo i byer enn tidligere. Behovet for boliger, samferdsel og øvrige servicetjenester øker. Klimaendringene gjør det samtidig nødvendig å legge til rette slik at de miljøvennlige valgene også er de mest attraktive valgene.

Hvordan får vi dette til? Hvilke utfordringer står i veien for å oppnå den ideelle bærekraftige byen? Hva kan storbyområdet på Nord-Jæren lære av andre byer, i Norge og utland?

Stavanger Venstre inviterer til læring og diskusjon på Liberal Café. Vi får besøk av en meget sterk trio som vil snakke om bærekraftig byutvikling fra ulike perspektiver. Denne kvelden vil du virkelig ikke gå glipp av !

1. «Faglige råd for bærekraftig bypolitikk» v/Anne Skare, byplansjef Stavanger kommune
Rapporten “Faglig råd for bærekraftig byutvikling” ble overlevert regjeringen desember 2013, og gir regjeringen en rekke konkrete råd og tiltak ift hvordan en bærekraftig by kan realiseres gjennom politiske virkemidler. Anne Skare deltok i arbeidsgruppen og vil på Liberal café gjennomgå rapporten og dens konklusjoner.

Kristin Gustavsen

Kristin Gustavsen

2. «Presentasjon av arbeid med ny sentrumsplan for Stavanger» v/Kristin Gustavsen, prosjektleder Stavanger kommune
Stavanger kommune arbeider med en ny sentrumsplan for Stavanger som skal legges frem for politisk behandling i månedsskiftet mars/april 2014. Kristine Gustavsen er prosjektleder og vil presentere status for arbeidet.

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen

3. «Bærekraftig byutvikling i Oslo» v/Ola Elvestuen, nestleder i Venstre, leder av Stortingets miljø/energikomité og tidligere byråd for miljø og samferdsel i Oslo.
– Hvordan har man jobbet i Oslo?
– Utfordringer og kritiske suksesskritier.
– Hvordan skal Norge lykkes med bærekraftig byutvikling?

Liberal Café er et arrangement som er åpent for alle, så ta med deg en venn og bli med!

Tid: Mandag 3. mars kl 19.00 – 21.00
Sted: Tou Scene

Det vil bli servering av kaffe og noe godt å bite i. I tillegg vil det være mulig å få kjøpt seg ytterliggere forfriskninger og snacks.

For påmelding, send e-post til [email protected], eller registrer deg på vår Facebook-event her: https://www.facebook.com/events/455273041240153/

Besøk også vår Facebook-side for å holde deg løpende oppdatert på det som skjer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**