Uttalelse: Venstre vil opprettholde Regnbuen barnehage

Regnbuen barnehage gir et unikt tilbud til Bodøs nyeste borgere. I tillegg til å være barnehage ivaretar Regnbuen en rekke funksjoner for barna og deres familier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

regnbuen Barnehage

Foto: aleksander Ramberg (Avisa Nordland)

Bodø Venstre mener det er riktig å videreføre Regnbuen barnehage, men at det er feil å legge hele kostnaden ved driften til barnehagesektoren. Deler av kostnadene kan sorteres under andre sektorer i kommunen og det må tenkes nytt for å finne økonomisk inndekning for å opprettholde tilbudet.

Bodø Venstre vil jobbe for å sikre finansiering av Regnbuen gjennom å se på det totale kostnadsbildet og nye muligheter i behandlingen av første tertial. Regnbuen barnehage må opprettholdes.

For styret i Bodø Venstre
Eli Skintveit, leder
Ida G. Johnsen, nestleder

relaterte saker:
Avisa Nordland
NRK Nordland

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**