En stemme for ungdommen

I kveldens kommunestyremøte skal vi avgjøre om ungdommen får nye lokaler eller ikke. Jeg, Morten Skåningsrud kommer selvfølgelig til å stemme for ungdommens beste i denne saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


I den store sammenhengen er det ofte at ungdommen blir glemt eller nedprioritert. Som ung representant er det meget gledelig og se at dette ikke gjelder i Hurdal. Jeg er derimot uenig i vurderingen til de litt eldre representantene som mener et bytte av lokaler for ungdomsklubben vil være negativt. Denne vurderingen har jeg forankret i mine tidligere erfaringer med et bytte av lokaler og de faktaopplysninger som ligger til grunn i saken.

Jeg har mange minner og erfaringer fra Dalheim. De beste minnene og erfaringene er medmenneskelige og i liten grad knyttet til lokalene. Derimot har jeg opplevd å få sagflis fra isolasjonen i hodet, noe som forteller meg at bygget er foreldet og klar for destruering.

De positive minnene jeg har til bygget er den tiden vi fikk lov å være med å forme vårt helt egne lokale. Vi snekret, sparklet, malte og skrudde sammen møbler når tilbygget kom. Dette førte til at vi følte et eierskap i bygningsmassen som økte engasjementet i en klubb som så godt som lå brakk.

Nå står vi midt i en debatt der vi kan gi ungdommen enda bedre forutsetninger enn det vi fikk og den må vi ta. De gamle café-lokalene er etter min og de involverte sin oppfatning ypperlig til å huse en ungdomsklubb. Når jeg sier at mulighetene som ungdommen nå blir presentert er bedre enn de vi fikk så legger jeg saksopplysningene til grunn. Et 200 kvadratmeter stort lokale, der over halvparten kan bli kun ungdommen sin. De vil få samme mulighet som vi fikk til å være med å forme, utvikle og ta eierskap til lokalene, noe jeg vet av erfaring kan bety alt for et ungdomslag.

Café-lokalene er som kjent et næringslokale. Med litt kreativitet og vilje er dette lokalet ypperlig for en ungdomsbedrift. Normale bedrifter har som erfart meget store vanskeligheter med å få endene til å møtes i disse lokalene. Med premissene som ligger til grunn for en ungdomsbedrift vil derimot situasjonen være snudd og vi kan få en sentrumsutvikling vi alle kan stå inne for.

Salget av Dalheim på en slik måte at vi kan styre en sentrumsutvikling og bygge Hurdal som møtested er en tanke jeg liker. Bygget skulle vært revet for lengst, men tomten er ypperlig.

Som ung representant med muligheten til å se i sakspapirer og mene noe der det gjelder, føler jeg meg forpliktet til å gjøre det beste jeg kan for ungdommen. Jeg håper dere andre kjenner på denne forpliktelsen og stemmer for ungdommen. Det kommer jeg til å gjøre, nå som alltid.

Morten Skåningsrud
Folkevalgt
Hurdal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**