Carl Otto Kielland

Carl Otto Kielland
1961
Bosatt i Åsgårdstrand
Markedsøkonom

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Carl-Otto

Foto: ukjent

Horten har mange kvaliteter det er viktig å ta vare på.
Fremtidsrettet og kreativ miljø- og arealpolitikk er avgjørende for utviklingen av Horten som et godt bosted. Trafikknutepunkt for hele kommunen og omlandet er en forutsetning for miljøvennlig kommuneutvikling. Estetikk er viktig i utformingen av den fremtidige kommunen Horten. Kultur må være tilstede i en levende kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**