Horten Venstre kjørte miljøvennlig til fylkesårsmøtet

Delegatene fra Horten til fylkesårsmøtet, kjørte samlet og standsmessig i El bil.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

El bil til fylkesårsmøtet

Foto: COK

Horten Venstre har i budsjettplanene for 2014 fremmet sak om elektrifisering av den kommunale bilparken. Elektrifiseringen av bilparken legges opp som en fire års plan, med igangsetting i 2014 med innledende analyser og besluttningsgrunnlag for hvordan innfasingen av elbiler/nullutslippsbiler best kan skje. I
2014 settes det av 125.000 kr til å innhente kompetanse til det innledende arbeidet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**