Klimadialog, lørdag 26.april kl 13 på En Kopp

Klima- og miljøorganisasjonene i Bodø har gått sammen og starter et nytt månedlig konsept – Kafedialog om viktige klima- og miljø problemstillinger. Hovedtema 26/4: Byutvikling

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Ecologia

"En Kopp" — Restaurant Café og bar, lørdag den 26.april i tidsrommet kl 13- 15. Vi har avtale om å få avskjermet den innerste delen av lokalt. Her er det plass til ca 50 personer. Her er det storskjerm og muligheter for å prestere innlegg digitalt. Man kjøpe seg kaffe og vafler, eller et glass vin eller en øl alt ettersom . Også middag!

"En Kopp" ligger i Sentrumsterminalen i Sjøgata. Takk til innehaver APO som som er villig til å ta imot oss.

Erling Okkenhaug (stedsaksjonist) er i Bodø og vil innlede til debatt om byutvikling.
Hvem skal bestemme hvordan BODØ skal se ut?
– Hvordan kan vanlige Bodøfolk delta i byutviklingen?
– Hvordan utvikle Bodøs særpreg?
– Hva kjennetegner god stedsutvikling?

Det trengs en byutvikling, men på bekostning av hva. Hvilke stemmer får være med og hvem blir hørt ? Skal byutvikling respektere opprinnelige stedsmiljøer og inkludere lokalbefolkningen i prosessene, eller har politikere og utbyggere carte blanche med arkitekter som våpendragere?

Håper alle bidrar til å spre dette glade budskap!!!

Vel møtt.

Hilsen Vigdis, Lilly og Kirsten

Facebook-logo

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**