Anja Johansen ny leder i Nordland Venstre

På årsmøtet i Nordland Venstre ble Anja Johansen valgt som ny leder for fylkespartiet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Anja Johansen

Foto: Nordland Venstre

Anja Johansen (født 1969) kommer fra og bor i Svolvær og er lærer ved Aust-Lofoten videregående skole.
Etter kommunevalget i 2011 blei ho fast medlem av kommunestyret og formannskapet i Vågan. Dette er Johansens første periode i lokalpolitikken.

Som Venstre-politiker ønsker Anja Johansen å jobbe for et grønt og liberalt samfunn. Glød for miljøet, utdanningsspørsmål og for menneskerettighets- og likestillingsarbeid er stikkord for hennes mangeårige samfunnsengasjement, blant anna for Amnesty International (styremedlem 2002-10).

Johansen ser et klart potensial i natur- og kulturbaserte næringer — i de mange småbedriftene. Det samme potensialet ønsker ho at vi skal lykkes med å få fram innafor fiskeri og andre sjørelaterte næringer. Ho har markert et klart nei til petroleumsvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja og et like klart ja til å satse på utbygging av sykkelveier. "Det er ei Kindereggløsning! Vi forener miljøvernet, folkehelseperspektivet og tilrettelegger for tryggere trafikk og vekst i grønn turisme!"

Ta gjerne kontakt med Anja på mail
eller tlf: 482 75 780

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**