Solaskolen

Solaskolen skal være en trygg arena for læring. Det er derfor med uro at vi mottok budskapet om at taket på deler av Tananger ungdomsskole var falt ned. For å sikre oss en god videre oppfølging, har Venstres representant i formannskapet derfor bedt om at de blir oppdatert på de videre undersøkelser samt det videre arbeidet når formannskapet samles på tirsdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent, og vi imøteser resultatene fra gjennomgangen av alle bygningstekniske og driftsmessige forhold som kommunen allerede har igangsatt. Spørsmålene som Anja Berggård Endresen har oversendt administrasjonen og som hun ønsker svar på er som følger:

Hva har forårsaket hendelsen, hva er evnt funn på resten av bygget og hvordan raskt kan man forvente at bygget er i forsvarlig stand igjen?

Anja Berggård Endresen

Foto: Venstre

Les mer om saken på kommunens egne sider samt på Solabladet.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**