Grethe Dyrstad

Grethe Dyrstad jobber som lærer ved Verdalsøra Ungdomsskole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Grethe Dyrstad

Foto: Reidulv Lyngstad

Grethe Dyrstad er født i 1960, og bor på Trones i Verdal. Hun jobber for tiden som lærer på Verdalsøra Ungdomsskole. Grethe har vært medlem i Verdal Venstre i mange år, hatt ulike verv i styret og hun har vært 1.vara i kommunestyret siden 2011. Hun er miljøengasjert og har vært leder i Naturvernforbundets lokallag siden 2013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**