Nordland Venstre ber Regjeringen Solberg redegjøre for tiltak som kan redusere havforsuring

Rapporten «Ocean Acidification — Summary for Policymakers 2013» er et resultat av et samarbeid mellom 540 av verdens ledende forskere på havforsuring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Rapporten konkluderer blant annet med stor grad av fare for at vi i løpet av dette århundret må forberede oss på store økonomiske tap på grunn av havforsuringens negative effekt på marint liv, men også med alvorlige sosiale konsekvenser for de mennesker som er avhengig av det havet har å tilby av mat og som inntektskilde.

Forsuringen er et resultat av økt nivå av CO2 i havet. Forsuringen rammer arter som spiller en nøkkelrolle i næringskjeden, slik som flere planktonarter. Rapporten konkluderer med at de fleste havområder i Arktis i løpet av noen tiår vil ha overflatevann som er skadelig for skjelldannende organismer.

540 av verdens ledende forskere på området påpeker at dette er en alvorlig utfordring for verden og dermed også for våre politikere.

Nordland Venstre sender følgende bekymringsmelding til Regjeringen Solberg: “Nordland Venstre er bekymret for de framtidsscenarier verdens ledende forskere på havforsuring varsler om i rapporten «Ocean Acidification— Summary for Policymakers 2013» publisert 14. november 2013. Nordland Venstre ber Regjeringen Solberg redegjøre for tiltak som kan redusere havforsuring og hvilke som eventuelt planlegges igangsatt”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**