Uttalelse: En kommunereform med et sterkt og demokratisk lokalstyre

Nordland Venstre påpeker at den forestående kommunereformen skal sikre kommunene best mulige forutsetninger for å organisere sine tjenester og disponere sitt areal. Det betinger et sterkt og demokratisk lokalstyre med makt og mulighet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Utgangspunktet for kommunereformen er fastsetting av hvilke oppgaver kommunene skal ivareta for sine borgere. Dette er et strukturelt spørsmål som må avklares på Stortinget.

Når den strukturelle avklaringen foreligger, først da må lokale myndigheter ta stilling til hvordan kommunegrensene i deres område best skal tilpasses.

Av hensyn til Norges spesielle geografi mener Nordland Venstre at ingen absolutte minimumsgrenser for befolkningstall eller areal kan settes. Kommunegrensene må tilpasses oppgavene som skal utføres, og ressursene som følger med oppgavene må være tilstrekkelige.

Enkelte kommuner, særlig øysamfunn, i Nordland har imidlertid store utfordringer mht. å danne felles bo- og arbeidsregioner pga. manglende utbygd infrastruktur.

Nordland Venstre mener incentivene bak kommunereformen må være sterke nok til at spørsmålet om frivillighet i realiteten blir overflødig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**