Avholdt årsmøte 2014 i Dovre Venstre

Dovre Venstre avholdt sitt årsmøte 27. januar på Hjerleid. Helle Hundevadt ble gjenvalgt som leder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Resten av styret, Steinar Moldal og Ingunn Trondsgård, ble også gjenvalgt. Det ble vedtatt en politisk uttalelse i samarbeid med Lesja Venstre. Denne ble videresendt som forslag til uttalelse fra Oppland Venstres årsmøte. Tema for uttalelsen er støtte til treårig studiespesialisering på Dombås. Uttalelsen ble også vedtatt i Oppland Venstres årsmøte 16. februar.

 Helle Hundevadt er gjenvalgt som leder for Dovre Venstre.

Helle Hundevadt er gjenvalgt som leder for Dovre Venstre.
Foto: Privat

Protokoll fra årsmøtet:

Sak 1/14 Innkalling og dagsorden godkjent.
Sak 2/14 Helle valgt som møteleder og referent. Ingunn og Steinar underskriver protokollen.
Sak 3/14 Årsmeldingen 2013 ble godkjent, likeså årsregnskapet 2013.
Sak 4/14 Helle ble valgt som delegat til årsmøtet i Oppland Venstre på Lillehammer 15.-16.februar. Ingunn blir med som vanlig deltaker.
Sak 5/14 Styre og revisor ble gjenvalgt:
Helle Hundevadt, leder, Steinar Moldal, kasserer, Ingunn Trondsgård, styremedlem, Johannes T. Brualøkken, revisor.

Etter årsmøtet hadde vi felles styremøte med Lesja Venstre på Lesja. Forslag til politisk uttale — sammen med Lesja Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**