Skole: Barna fortjener like muligheter

Har barn i Grimstad og Songdalen samme rettigheter, fag og timetall som barn i Tromsø? Ja. Har lærere i Grimstad og Songdalen samme arbeidsoppgaver, undervisningstimer og rettigheter som lærere i Tromsø? Nei. Ikke om KS (Kommunenes Sentralforbund) lykkes i vårens lønnsforhandlinger, skriver kommunestyremedlemene Arnt Gunnar Tønnessen i Grimstad og Jone Nyborg i Songdalen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Glem ferie og avspassering. Vårens lønnsoppgjør i skolen dreier seg ikke om dette. Det hele handler om makt og penger. Kommunene ønsker å kunne gjøre forskjell på lærere i Grimstad, Tromsø og Songdalen. Ulik skolestruktur, økonomi og tilgang på arbeidskraft gjør at man vil lage egne avtaler med lærere lokalt. Tilpasset lokale forhold.

Isolert sett virker dette som en god idé. Man lager nye avtaler ut fra situasjonen i hver enkelt kommune, og får en bedre tilpasning og muligens bedre utnyttelse av offentlige midler.

Lærerne opplever KS’ ønske som en trussel. De reagerer på at kommunene fint lever med at barna har samme læreplaner, rettigheter og krav i hele landet, mens sentrale avtaler for lærerne som har ansvaret for å oppfylle kravene i læreplanen skal bekjempes. Den enkelte lærers muligheter til å gi barna kompetansen og ferdighetene de har krav på blir avhengig av hvilken kommune man jobber for. Lærerne frykter store forskjeller på skoletilbudet i Norge.

Vi mener at om KS ønsker å lage en ny avtale om læreres arbeidstid så har de muligheter til å få til en ny nasjonal avtale. Men det virker det ikke som KS er interessert i. De ønsker å kunne gjøre forskjell på lærere rundt om i landet.

Er det klokt at barna har rettigheter nasjonalt, mens lærerne tvinges til å ta utgangspunkt i lokal økonomi og handlingsrom? Skal barnas tilbud være prisgitt den enkelte kommunes økonomi? Vi tror at i en anstrengt kommuneøkonomi vil det, hvis KS får gjennomslag for sine synspunkter, legges til rette for kutt i kvaliteten på undervisningen.

Kvaliteten på barnas opplæring skal ikke ta utgangspunkt i hvor du bor. Derfor mener vi man bør lytte til lærerne i denne saken.

Arnt Gunnar Tønnessen

Foto: Venstre

Arnt Gunnar Tønnessen

Kommunestyrerepresentant Venstre

Grimstad

Jone Nyborg

Foto: Venstre

Jone Nikolai Nyborg

Kommunestyrerepresentant Venstre
Songdalen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**