Sonja Sandbakk

Sonja Sandbakk er vara til styret i Nes Venstre og sitter som vara til Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Togaksjon_2

Foto: Åse Birgitte Skjærli

Sonja Sandbakk er fra Bergen, der hun gikk på Sotra videregående skule. Hun har bodd i Nes siden 2008. Hun er et aktivt medlem som i tillegg til verv i Nes Venstre har styreverv i Norges Handikapforbund lokalt og regionalt.

Som rullestolbruker har hun en del erfaring med ulike utfordringer i hverdagen, sånn som manglende tilrettelegging mm. Dette har gjort henne bevisst viktigheten av antidiskrimineringsarbeid, ikke bare for den gruppen hun tilhører, men for alle som blir diskriminert på forskjellig grunnlag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**