Åpne temamøter: Spennende program fremover

Det er duket for en rekke spennende temamøter i tiden fremover i regi av Randaberg Venstre, Sandnes Venstre og Unge Venstre. På menyen for de to neste månedene finner vi: Menneskerettigheter, Jordvern/landbrukspolitikk, Høyere utdanning og Kommuneparlamentarisme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


3. mars : Bærekraftig byutvikling

Sentrumsplan Stavanger Arkitektforslag

Foto: Stavanger kommune

Stavanger og Nord-Jæren vokser. Hvordan bygger vi fremtidens by? Hva skal til for å skape et bærekraftig storbyområde som ivaretar innbyggernes behov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner?

Tid: Mandag 3. mars kl 19.00 – 21.00
Sted: Tou Scene

11. mars : Menneskerettigheter

Liberal kafe i Fredrikstad

Menneskerettigheter er imidlertid under press både innenfor FN, i en rekke enkeltland og også her hjemme. Mens vilkårene for velferd og demokrati bedres mange steder i verden, bedres ikke vilkårene for MR i samme grad. Særlig er sivile og politiske rettigheter som ytringsfrihet, frihet til å være politisk aktiv, frihet fra forfølgelse og sivilsamfunnets rammevilkår under press, og FNs Verdenserklæring blir motarbeidet.

Vi har også en jobb å gjøre innenfor egne grenser. Selv om Norge er langt fremme i gjennomføringen av menneskerettigheter, er situasjonen på ingen måte rosenrød, verken når det gjelder prinsipielle spørsmål eller den konkrete oppfølgingen av konvensjoner vi har sluttet opp om.

•Hvordan kan vi bidra til at MR i sterkere grad oppfattes som et mål og en rettesnor for politikere, og ikke som et hinder og et problem?
•Hvilke utfordringer finnes rundt MR i Norge, og hva kan gjøres for å styrke rettighetene til dem som av ulike grunner ikke er i stand til å forsvare seg selv?

Regi: Sandnes Venstre
Sted: Sandnes Brygge
Tid: 19.00

25. mars : Jordvern og langsiktig grense for landbruk

Foredrag ved professor Dag Jørund Lønning, rektor for Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling. Sentrale fagfolk og politikere fra Rogaland og Randaberg vil bidra på møte som også vil være et debattmøte om landbrukets rolle i Randaberg. Mer info.

Regi: Randaberg Venstre
Sted: Tungenes Fyr
Tid: 19.30

26. mars : Utfordringer ved høyere utdanning i Norge

Ola Magnussen Rydje, leder Norges Studentorganisasjon (NSO), vil fortelle om hvilke utfordringer vi idag har ved høyere utdanning i Norge, sett fra studentenes synsvinkel.

Regi: Stor-Stavanger Unge Venstre
Sted: Metropolis, Stavanger
Tid: 18.00

8. april : Kommuneparlamentarisme

Trenger vi en parlamentarisk styreform i kommunen eller er det like greit å beholde formannskapsmodellen?
Hva er fordelene og ulempene?

Regi: Sandnes Venstre
Sted: Sandnes Brygge
Tid: 19.00

Elisabeth Klette ønsker velkommen på Liberal cafe
Liberal cafe Tou Scene Tigging

Dette er åpne møter, så ta med deg en venn og bli med! 🙂

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**