Etterlyste miljøinnspill hos Fylkesmannen

Fylkesmannen med stab besøkte Solapolitikerne og da etterlyste Venstres Anja Berggård Endresen ytterligere gode miljøinnspill fra Fylkesmannen når det videre planarbeidet i Kvithei skal igang.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstre satt stor pris på gode innspill fra Fylkesmannen i saken knyttet til atkomstvei i Kvithei som ble behandlet i 2011. Fylkesmannen rådet kommunen til å vurdere andre utbyggingsområder for bolig av hensyn til naturressursene. Fylkesmannen delta da også Venstre sitt syn i forhold til at kommunen foretok ulovlig graving i en demning i salamanderdammen i Kvithei. De skrev i sin ttalelse at dette kunne være i strid med natur-og kulturlandskapsinteresser.

Venstre tapte både i første og andre runde i saken om å bevare naturverdiene i Kvithei. Vårt hovedfokus er likevel fremdeles å bevare naturkvalitene og områdene for rødlisteartene i Sola sør. Venstre har forhåpninger om at Fylkesmannen også videre vil engasjere seg når det videre arbeidet med reguleringsplaner for Kvithei skal foregå. Dette ble formidlet da Venstres gruppeleder Anja Berggård Endresen møtte både fylkesmannen samt til fylkesmiljøvernsjefen.

Anja Berggård Endresen

Foto: Mari Halvorsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**