Gode helsefremmende tiltak

Formannskapet vedtok sist uke å videreføre gode helsefremmende tiltak, samt igangsette nye prosjekter. Venstre fikk forsikringer om at tiltaket “Stor og sterkt” i Sola videreføres i regi av helsestasjonene og er tilfreds med at dette tilbudet rettet mot barnefedme og oppfølging av familiene fortsatt skal gis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Uavhengig av antall barn dette gjelder, skal tilbudet gjennom prosjektet “Stor og sterk i Sola” gis til de barna som pga vektmessige utfordringer kommer inn under målgruppen.

Andre gode tiltak som Nærmiljøturene, fikk også Venstres støtte. Dette er viktige tiltak i et folkehelseperspektiv, og gjør listen lavere for at folk skal komme seg ut og gå tur i nærmiljøet. Stavanger har gode erfaringer med sine 52 nærmiljøturer, og når Sola nå starter opp med 10 stykker er dette et steg i riktig retning for å aktivisere Solabuen.

Turistforeningen, vestfoldstopp

Foto: Turistforeningen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**