Kommuneøkonomi i pluss

De budsjettmessige vedtakene som Venstre og deres budsjettkamerater står bak, har sørget for at kommunen viderefører det gode servicetilbudet til sine innbyggere samtidig som vi opprettholder grunnlaget for en bærekraftig økonomi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Regnskapet for 2013 viser at kommunen hadde et korrigert netto driftsresultat på 58,5 millioner kroner. Dette tilsvarer 3,7 prosent av brutto driftsinn-tekter. Det korrigerte resultatet er justert for et regnskapsmessig 
positivt resultat fra 2012 som ble disponert i 2013 til nedbetaling av lånegjeld.

Det ikke korrigerte netto driftsresultatet i 2013 er dermed på 27,7 millioner kroner, som tilsvarer 1,8 prosent av brutto driftsinntekter i 2013.

Kommunen har et regnskapsmessig positivt resultat på 6,5 millioner kroner.

Venstre og det politiske flertallet mener det er gledelig at omstillingstiltakene de har vedtatt gir resultater. Kommunen har de siste par årene spart 60 millioner kroner på varige omstillinger. Kommunens ansatte skal ha stor takk for den innsats de har lagt ned og den fleksibilitet de har vist i disse gjennomføringene.

Solabudsjettet

Foto: Anja Berggård Endresen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**