Tre ordførere på debattmøte: Arendal + Grimstad = sant?

Er det bare de små kommunene som bør forberede seg på kommunesammenslåing, eller bør også de store tenke på å bli enda større? Ja, mener fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund (H), som vil at Arendal, Grimstad og Froland skal slå seg sammen. Tja, sier ordførerne Einar Halvorsen (H) og Hans Antonsen (V), som er åpne for å diskutere forslaget. Møt dem alle tre på Grimstad Venstres uformelle diskusjonskveld på Apotekergården onsdag 26. februar kl 19. Alle meninger velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Dagens kommunestruktur i Aust Agder

Regjeringspartiene Høyre og Frp har sammen med Venstre og KrF avtalt at det skal gjennomføres en kommunereform, og at Stortinget skal gjøre nødvendige vedtak i denne stortingsperioden. Kommunal- og moderniseringsdepartementet jobber nå med å forberede grunnlaget for en prosess som har som mål at vi skal få færre, men mer robuste kommuner, som bedre kan håndtere velferdsutfordringene vi står overfor.

Hva vil dette bety for vår region? Færre småkommuner, men ellers alt som før? Eller bør også Arendal og Grimstad vurdere hva som vil være fordeler ved å tenke seg at de to byene inngår i en stor velferdskommune – som Grimstad-ordfører Hans Antonsen allerede har foreslått å gi navnet Nedenes. Om debatten skulle ende med at det er ønskelig. Flere har trukket fram behovet for å skape et annet regionalt tyngdepunkt i landsdelen, i tillegg til Kriistiansand og at en ny storkommune øst i Agder vil kunne bli det. Det kan Arendal og Grimstad klare uten å bli samme kommune, svarer andre. Et annet viktig spørsmål er: Hvordan vil det gå med lokaldemokratiet i en større kommune?

Det var fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund som i denne omgangen lanserte ideen. Abonnenter på Agderposten kan lese sakene her:
Slik er fylkesordførerens kommunedrøm
Velferdskommunen kan hete Nedenes
Lederartikkel: Kommunedrømmen

Uformelle debattmøter på Apotekergården er et nytt tiltak fra Grimstad Venstre for å skape møteplasser der viktige samfunnspørsmål kan diskuteres i mer enn åpen og inkluderende form enn på vanlige partimøter.

– Verken Venstre-medlemskap eller Venstre-sympati er nødvendig for å bli med her – vi ønsker oss om tvert om mange deltakere med ulikt ståsted og ulike synspunkter, sier nyvalgt leder i Grimstad Venstre, Arnt Gunnar Tønnessen.

De neste møtene på Apotekergården vil bli holdt mandagene 24. mars og 28. april. Da er spørsmålene om ett sykehus og boplikt tema. Mye å være uenig om her også. Velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**