Fremtiden er fornybar!

“Fremtiden er fornybar” er et uttrykk som har blitt brukt av de miljøbevisste partiene på Stortinget i en årrekke for å få til en satsning på fornybar energi uten spesielt mye gehør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

vindmøller fornybar energi framtiden vind kraft vindkraft miljø

Foto: Stavanger Venstre

Fornybar energiteknologi

Foto: SFFE

Vi kjenner alle til hvordan SV omtrent ikke fikk gjennomslag for noe god miljøpolitikk på åtte år i regjering, og hvordan kampene i Stortinget stort sett har gått i disfavør av de beste løsningene for miljøet. Venstre og Krf fikk riktignok vernet en rekke sårbare områder for oljeboring i samarbeidsavtalen med Høyre og Frp regjeringen, men den samme samarbeidsavtalen er ganske blank når det kommer til satsning på fornybar energi. Det har med andre ord ikke vært, og er ikke politisk vilje til å satse på fornybar energi i Norge.

Men den siste tiden har vi likevel sett tegn på at markedet er i ferd med å bli mer positivt til fornybar energi. Det beste eksempelet på det er nyheten som sprakk i forrige uke om at Skagen Fondene kvitter seg med oljeaksjer. Norges største fondforvaltningsselskap med en egenkapital på 128 milliarder, basert i oljehovedstaden Stavanger kvitter seg med oljeaksjer og satser på selskaper som driver med fornybar energi. Den meldingen burde sende sjokkbølger rett inn på statsministerens kontor. Den meldingen burde vekke de "fossile" partiene på Stortinget. Den meldingen burde være nok til å skape den politiske viljen til å satse på fornybar energi i mye større grad enn det vi gjør i dag.

Finansavisen fortalte på lørdag at Statoil har siden 2005 investert 737 milliarder kroner i økt fossil utvinning, hvorav 411 milliarder i utlandet. Avkastningen på dette har vært magert til tross for at oljeprisen i samme periode har hatt en tredobling og aldri vært høyere. Det er betimelig å stille seg spørsmålet hvorvidt vi forvalter oljerikdommen vår riktig. Statoil er uansett ikke verktøyet vi bør bruke for fremtiden, og i hvertfall ikke til satsingen på fornybar energiproduksjon.

Så hvordan skal vi satse på fornybar energi og hvordan skal vi forvalte denne satsningen blir da et naturlig spørsmål å stille seg, noe Venstre allerede har gjort. Venstre ønsker at det opprettes et statlig fornybarselskap med hovedkontor i Stavanger.

På samme måte som Statoil ble etablert i 1972 for å operere innen fossil energiproduksjon, trengs et statlig norsk fornybarselskap som opererer og utvikler fornybarprosjekter nasjonalt og internasjonalt med et utgangspunkt i næringsklyngen Stavanger har innen olje og gass. Det er i Stavanger den norske energikompetansen har sitt hovedsete og det er her kunnskapen om energimarkedet er størst.

Stavanger og Rogaland er sentrum i verdenssammenheng innen olje og gass og hvor næringsklyngene henger tett sammen og har slagkraft langt ut i verden. Vi eksporterer teknologi og kompetanse i stor skala og vi er verdensledende på det. Vi har en av Norges mest internasjonale og kapitalintensive bransjer. Den tekniske og forretningsmessige kompetansen er verdifull dersom Norge satser på også å bli verdensledende innenfor fornybar energiproduksjon. Markedene har mye til felles og det er mange fellesnevnere som vil kunne gi Rogaland store fordeler.

Gjennom bl.a. Statoil og Statens pensjonsfond forvaltes Norges oljerikdom. Ved å investere i ulike selskaper/aksjer, eiendommer, fossile energiprosjekter og lisenser hjemme og i utlandet skal vi sikre Norges fremtidige velferd. Det er slik vi i dag skal sikre fremtiden til Norge. Venstre mener vi må langt mer sikre avkastning på rikdommen ved å skape nye arbeidsplasser i Norge. Vi må sikre at omstillingen som før eller senere må skje fra fossil til fornybar ennå skjer mens vi har midlene til å ta styringen. Det er mange lønnsomme fornybarprosjekter, ikke minst internasjonalt som Norge kunne hatt eierskap i. Statoil blir aldri verktøyet for det.

Ved å ta utgangspunkt i krav til avkastning, minst tilsvarende det vi har til Statens pensjonsfond, burde et nytt statlig eid fornybar selskap investert i lønnsom fornybar energiproduksjon. Ikke subsidierte vindmøller, ikke kontroversielle vannkraftutbygginger, men langsiktige fornybarprosjekter i inn og utland innenfor sol, vind, bølgekraft ja det som er så lenge det innfrir kravene til lønnsomhet. Et eksempel på en god investering kunne vært Elkem Solar i Kristiansand. De produserer solpaneler som har en energiutnyttingsgrad som er blant de aller høyeste i verden. De produserer også silisium som er råmateriale til panelene selv og dette silisiumet er blant det reneste i verden og selve produksjonen av det er også i verdenstoppen når det kommer til energieffektivitet. Poenget er at det er slike virksomheter et statlig eid fornybarselskap bør investere i for å sikre at norske interesser blir ivaretatt også innen fornybar energi.

Med hovedkontor i Stavanger ville en kunne nytte både den teknologiske og den forretningsmessige kompetansen som er bygget opp de siste 42 årene siden Statoil ble etablert. Og hvem vet, kanskje om 42 år er vi alle aksjonærer i et selskap som er med å sikre vår velferd ved å drive lønnsom fornybar og miljøvennlig energiproduksjon? Og kanskje Rogaland er i sentrum med Stavanger som energihovedstaden i Europa. Vi har aldri hatt en bedre mulighet; vi har midlene, vi har kompetansen. Har vi viljen?

Erik Hammer, nestleder kommunalstyret for oppvekst og styremedlem Stavanger Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**