Lokalpolitisk nettverk arrangeres 15. og 16.mars i Ålesund

Lokallagene i Møre og Romsdal Venstre inviteres til å delta på Lokalpolitisk nettverk som arrangeres i Ålesund lørdag 15. til søndag 16.mars på Parken Hotel. Det er åpent for alle medlemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Lokalpolitisk nettverk er en skolerings- og nettverkssamling på lokallags- og fylkeslagsnivå i Venstre. LPN har en tredelt funksjon:

1.nettverk for de som har samme roller i ulike kommuner (kommunestyremedlem, formannskapsmedlem osv)
2.Diskusjonsforum for lokal- og regionalpolitikk
3. Skolering i valgkamp og lokallagsdrift

Mål for Lokalpolitisk nettverk:
Synligheten rundt venstres politikk lokalt
Trygghet for kandidater og folkevalgte i å fremme egen politikk
Sikre en bevisst strategi bak arbeidet i lokallaget, kommunestyret og i valgkampen

Mål for LPN våren 2014:
Forberede et godt organisatorisk fundament for valgkampen 2015
Sikre at nominasjonsprosessene settes igang, og sikre et grundig arbeid med listestilling i fylkene
Bidra til bevissthet om den liberale ideologien som fundament for politisk vedtak lokalt og nasjonalt.

Venstre-banner

Foto: RH

[overskrift]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**