Norges Brannskole må forbli på Fjelldal

Troms Venstre er stolte av at et sted i vår region i 1991 ble valgt ut av Stortinget som utdanningsaktør for brannkonstabler. Fra å tidligere være et nordnorsk opplæringssenter for oljepersonell ble det gjennom de neste tjue år bygget opp en kraftfull utdanningsinstitusjon, med infrastruktur til omkring 500 millioner. Alle landets brannkonstabler utdannes her, årlig omkring 2000 elever. Norges Brannskole har siden oppstarten i 1993 opparbeidet en betydelig kompetanse og erfaring på sitt felt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Brann_Risor_2

Foto: Jan Einar Henriksen

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap vil gjennom sitt forslag om strukturendring separere den teoretiske og praktiske undervisningen, og samtidig rive ned et godt fagmiljø i Nord-Norge. Dette er ikke forenelig med et samtidig uttrykt ønske om nordområdesatsning. Denne ensidige vektleggingen av utvikling av den teoretiske undervisningen, går på tvers av det i andre sektorer vektlagte samspillet mellom teori og praksis.

Norges Brannskole har i tillegg til sin nasjonale betydning som utdanningsinstitusjon også en økende regional betydning gjennom samarbeid med Høyskolen i Harstad og Høyskolen i Narvik, eksempelvis gjennom Bachelorutdanning i Internasjonal Beredskap. Det bør være naturlig at dette samarbeidet styrkes og også inkluderer forskningsmiljøene ved Samfunnssikkerhet og miljø ved Universitetet i Tromsø — Norges arktiske universitet.

Troms Venstre mener at også den framtidige veksten i petroleumsnæringa i landsdelen vil kunne dra veksler på kompetansen ved Norges Brannskole. Særskilt kan også nevnes dens betydning i samarbeid mot Forsvaret.

Troms Venstre støtter dermed opp om en samlet landsdel; fra private næringsaktører, et samstemt politisk landskap og flere regionråd når også vi ønsker å beholde Norges Brannskole i Tjeldsund kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**