Helse og omsorg

Kommunestyret i Levanger skal onsdag ta stilling til den nye institusjonsbruksplanen for helse- og omsorg. Her skal vi blant annet ta stilling til nedleggelse av flere sykeheimer og andre gode velferdstilbud. Prosessen har så langt vært preget av store uryddigheter, skriver kommunestyrerepresentant Karl M. Buchholdt i et innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Innlegg av Karl M. Buchholdt – kommunestyrerepresentant for Venstre

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

Uryddigheter som har blitt forsvart av posisjonspartiene i kommunestyret, sist ut var representanter for Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Åsen som forsvarte nedleggelsen av Åsen Helsetun.

Det har hele tiden vært mulig å holde denne prosessen på riktig kjøl. Problemet begynte under budsjettbehandlingen for 2014 da Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti fremmet forslag om å fremskynde vedtakene i institusjonsbruksplanen til nyåret 2014 i stedet for å stemme for Venstres forslag om å vurdere behovet for en ny institusjon på Staup i det øvrige arbeidet med en ny kommunedelplan for helse og omsorg, da den nye institusjonen på Staup representerer betydelige økte investeringskostnader for Levanger kommune. Investeringskostnader vi nå må dekke inn gjennom nedleggelse av sykeheimer, dagtilbud og andre gode velferdstjenester i kommunen.

Det vedtatte forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti gir kommunen betydelige økonomiske utfordringer. Den nye institusjonen på Staup er ikke noe unntak. Det er derfor all grunn til spørre om hvorfor de har dette hastverket. Er det fordi de ikke vil ha frem tall og faktaopplysninger om hva de velger bort?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**