Gruppemøte om stor utbygging på Osebakken

Torsdag 6. mars skal Porsgrunn bystyre behandle forslaget til reguleringsplan for Osebakken Park – det betydelige arealet hvor Grenland Papp har drevet sin virksomhet. Forslaget er til annen gangs behandling og innvendingene er mange, både fra Osebaken Vel og enkeltpersoner i området. Det er i første rekke frykt for økt biltrafikk som har skapt det sterke enagasjementet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Porsgrunn Venstre

I tilleg skal bystyret også behandle utviklingsplan for Sykehuset Telemark. I formannskapet gikk Venstres repressentant inn for at prosjektet utsettes inntil det foreligger en overordnet nasjonal helseplan – forøvrig helt i tråd med uttalelsen fra årsmøtet i Telemark Venstre i begynnelsen av februar.

En tredje sak som har vakt lokal debatt er forslaget om å gi Pors et lån på tre millioner kroner til nytt banedekke på fotballstadion.

Gruppemøtet, som starter kl. 19.00, er åpent for alle interesserte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**