Hvem bør få Rogaland Venstre sin miljøpris i 2014?

Hvert år deler Rogaland Venstre ut sin miljøpris. Rogaland Venstre har hatt miljøutfordringene som en av partiets hovedsaker siden 1960 tallet og partiet deler ut Rogalands eldste miljøpris. Har du innspill til hvem som burde få den i 2014?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Miljøpris

Foto: Tore Nilsen

Rogaland Venstres miljøpris blir tildelt enkeltpersoner, lag, organisasjoner, firma, etater e.l. som har gjort en uvanlig god innsats for miljøet – i vid forstand – i det siste året eller over lang tid.

Dette kan for eksempel være klassisk naturvern, sikring av friområder, arbeid mot lokal forurensing, kamp mot radioaktive utslipp fra Dounreay og Sellafield, arbeid for å motvirke klimaendringer og truslene mot de livsviktige økosystemene.

Forslag på kandidater sendes til fylkesstyret.
Send e-post til fylkesstyret

Se lista over tidligere vinnere

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**