Nordland Venstre deltar på Nordland Bondelags årsmøte

Årsmøtet i Nordland Bondelag blir avholdt 5. og 6. mars i Bodø. På årsmøtets dag to vil det bli paneldebatt, der May Valle deltar for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Paneldebatt om landbrukspolitikk — rekruttering, kompetanse, økonomi, landbruk som verdiskapende næring og Arktisk Landbruk

May Valle

Foto: Pryd Studio AS

Deltagere:
– Fylkesleder Nordland Bondelag
– Representant fra styret i Norges Bondelag Arnstein Røyneberg
– Fylkesråd for næring Arve Knutsen
– Landbruksdirektør Monica Iveland
– Nordland Venstre v/ May Valle
– Nordland KRF v/ Ingelin Noresjø
– Nordland SV v/ Astrid Olsen
– Nordland Høyre, uavklart
– Nordland FRP, uavklart
– Nordland Senterpart, uavklart

Les hele programmet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**