P-problematikken – ytring av Terje Cruickshank

De nye parkeringsutfordringene i Bodø sentrum som Avisa Nordland tar opp i lørdagens utgave på lederplass skyldes ene og alene elendig politisk håndverk. Mot Venstre, mot Høyre, mot Frp sine stemmer ble et virvar av bestemmelser trykket ned over bystyret i Bodø i forrige periode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Ved å sy sammen en såkalt Bypakke Bodø skulle alt løses samtidig var budskapet. Bypakke Bodø forutsatte likelydende vedtak i kommunen, fylkeskommunen og NTP (Nasjonal Transport Plan). Ja det er den samme pakken som har gjort at vi ikke får verken timesregler eller samkjøring av bomnettverket i Bodø, og som forventet har gitt oss et parkeringsregime som ingen, absolutt ingen er tjent med, og marginal forbedring av kollektivtilbudet og ei heller forbedring av aktiv transport muligheter.

Venstre advarte kraftig mot det vi nå ser resultatet av. Ved å flytte p-grensene løser man ingen problemer, men flytter problemene et par kvartal bort fra sentrumskjernen. Fremmedparkeringsproblematikken er fortsatt like

Solparken

Solparken
Foto: Steinar Aas

aktuell og CityNords parkeringsfortinn fortsatt like stor, om ikke større kontra sentrum. Venstre ønsker utvilsomt mindre matpakkebilisme, men da må vi ha et kollektivsystem som fungerer og sykkelveier etablert først (man kan ikke forvente at folk skal benytte alternativ transportløsninger som ikke finnes) Venstre ser gjerne at man flytter p-plasser fra gataplan til p-garasjer under gateplan, Derfor har Venstre jobbet hardt for realisering av Solparken garasjen, og det skal vi og kan vi fortsette å jobbe for siden dette heldigvis ikke er en del av Bypakke Bodø!

Problemet med Bypakke Bodø er at alt henger sammen med alt, og ingen vedtak står alene. Endringer krever flertall både i bystyre og på fylkestinget, i realiteten en politisk umulighet. I praksis har altså Bodø bystyre gitt fylkeskommunen innsigelserett og kan holde tilbake enorme midler om nåværende bystyre forsøker seg på endringer. Dette har vi sett konkrete eksempler på og det mangler ikke på trusler fra fylkeskommunen om nåværende flertalls posisjon i Bodø kommune forsøkte seg på endringer i kollektivløsningene, parkeringsløsninger eller noe annet som har med Bypakke Bodø å gjøre.


Bystyre er altså helt og holdent låst til den avtalen som gjelder med fylkeskommunen. Og siden alt henger sammen med alt, betyr det at gjør man en mikro endring setter man hele avtalen i spill.

Da er det bare å håpe at Bypakke-Bodø blir stoppet i Stortinget, men dessverre er nok ting kommet for langt og planene for kompleks til å tro at kommer til å bli gjort. Har man først fått startet et sneskred er det tydelig vanskelig å stoppe det. Synd for Bodø, denne byen skal få lov å slite i mange år med de avgjørelser som allerede er tatt

Terje Cruickshank
Gr.leder Bodø Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**